Naša Filozofia

English Version Vzdelávanie sa je cesta, po ktorej si kráča každý sám. Naše vnímanie vyučovacieho procesu Sme presvedčení, že základom akéhokoľvek štúdia je sebavzdelávanie. A hoci je to téza platná v každej oblasti, vo sfére anglického jazyka (a cudzieho jazyka vôbec) to platí dvakrát. Tomuto presvedčeniu je prispôsobená aj forma našej výučby. Tá prebieha v … Continue reading Naša Filozofia

Ako Učíme

English Version Bezprecedentná reakcia štátov na pandemickú situáciu v Európe, spôsobenú koronavírusom, prakticky zo dňa na deň presunula socio-ekonomický život spoločnosti do online priestoru. Odhliadnuc od jej mnohých negatívnych dôsledkov, v priebehu niekoľkých krátkych týždňov, táto vynútená situácia ukázala veľkému množstvu ľudí, že online sféra je po technickej stránke plne pripravená konkurovať klasickej, živej interakcii … Continue reading Ako Učíme