L-3: Project SCHOOL (Level 1-3)

This page is for those students of the English language, who are in their early stages of learning. They have learnt the basic concepts of the English grammar but have problems remembering and using those rules. Here, we will write some articles in very simple English because we want also beginners to practice their English … Continue reading L-3: Project SCHOOL (Level 1-3)

Naša Filozofia

English Version Vzdelávanie sa je cesta, po ktorej si kráča každý sám. Naše vnímanie vyučovacieho procesu Sme presvedčení, že základom akéhokoľvek štúdia je sebavzdelávanie. A hoci je to téza platná v každej oblasti, vo sfére anglického jazyka (a cudzieho jazyka vôbec) to platí dvakrát. Tomuto presvedčeniu je prispôsobená aj forma našej výučby. Tá prebieha v … Continue reading Naša Filozofia

Ako Učíme

English Version Bezprecedentná reakcia štátov na pandemickú situáciu v Európe, spôsobenú koronavírusom, prakticky zo dňa na deň presunula socio-ekonomický život spoločnosti do online priestoru. Odhliadnuc od jej mnohých negatívnych dôsledkov, v priebehu niekoľkých krátkych týždňov, táto vynútená situácia ukázala veľkému množstvu ľudí, že online sféra je po technickej stránke plne pripravená konkurovať klasickej, živej interakcii … Continue reading Ako Učíme